ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

Банкны хувьцаа эзэмшигчид нь Монгол Улсын иргэн М.Тэмүүжин (68.00%), Д.Оюунгэрэл (13.49%), Л.Болд (10.35%) болон иргэн Л.Болдын 100%-ийн өмчлөлтэй Инфрастракчер ХХК (8.16%) нар байна.