ТЭЭВЭР ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

Банкны хувьцаа эзэмшигчид нь Монгол Улсын иргэн Л.Болд (32.35%), Д.Оюунгэрэл (42.15%) болон иргэн Л.Болдын 100%-ийн өмчлөлтэй Инфрастракчер ХХК (25.5%) нар байна.