Зээлийн шугам нь аж ахуйн нэгжүүдэд бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэх, эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэхэд зориулагдсан зээл юм.

Зээлийн нөхцөл

Нөхцөл Валют Хугацаа

Хэмжээ

Зээл хүсч буй үеийн эргэлтийн хөрөнгийн 80%-с хэтрэхгүй

24 сар хүртэл

Зээлийн хүү

Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн мөрдөж байгаа хүүгээр

Коммитмент хүү

MNT

USD

Жилийн хүү +4.8%

Жилийн хүү +3.6%

Зээл олголтын шимтгэл, хураамж 

Валют

Шимтгэл

Өргөдлийн хураамж

MNT

Олгосон зээлийн 1% буюу 2 сая ₮-өөс хэтрэхгүй

15000 төгрөг

USD

Олгосон зээлийн 1% буюу 2,000 $-оос хэтрэхгүй

15 ам.доллар  

Зээлдэгчид тавигдах шаардлага

·  Сүүлийн 12 сар тасралтгүй бизнес явуулсан туршлагатай

·  Зээлийн сайн түүхтэй зээл төлөх чадвар сайтай байх

·  Бизнесийн зээлийн шугамын дээд хэмжээ нь зээл хүсч буй үеийн эргэлтийн хөрөнгийн 80%-аас хэтрэхгүй байх

·  Бизнес нь тогтмол татан авалт хийх шаардлагатай байх

Бүрдүүлэх материал:

·  Зээл хүссэн албан хүсэлт

·  Компанийн гэрчилгээний хуулбар

·  Компанийн дүрмийн хуулбар

·  Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт

·  Зээлийн зориулалтын талаар мэдээлэл, гэрээ, төсөл гэх мэт

·  Татварын албаны тодорхойлолт

·  Компанийн санхүүгийн тайлан

·  Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримт /эх хувь/

·  Зээл авах болон хөрөнгө барьцаалах тухай ТУЗ /ХНХ/-ийн тогтоол

·  Бусад шаардлагатай нэмэлт материалууд