Та мөнгөн хөрөнгөө найдвартай хадгалуулж, өсгөхийг хүсвэл дараах 4 - н төрлийн валютаас сонгон ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ нээлгэх боломжтой.

ДАВУУ ТАЛ:

  • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүүний орлого авах;
  • Хадгаламжийн гэрээнд заасан хүүг хугацаа дуустал хэвээр мөрдөх;
  • Өөрийн хэрэгцээнд тохируулан хугацааны төрлүүдээс сонгох.

ОНЦЛОГ

  • Хугацаатай мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн хэмжээ нь хадгаламжийн гэрээнд заасан хугацааг дуустал анх тохиролцсон хэвээр байх;
  • Өөрийн хадгаламжаа барьцаалан бага хүүтэй зээл авч болно.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Монгол улсын иргэн:

  • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
  • Иргэний үнэмлэх. 

Гадаадын иргэн:

  • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
  • Гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

мэдээлэл шинэчлэгдэж байна