Амины сууц, хашаа байшин барих болон баригдаж дуусаагүй барилгыг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдоно.

Зээлийн нөхцлүүд: Амины сууц, хашаа байшин барих

Амины сууц худалдан авах зээл Нөхцөл
Зээлийн дээд хэмжээ 500,000,000 төгрөг
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Зээлийн хүү /сар/ Амины сууцны нийт үнийн дүнгийн :
30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.9%,
40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.8%,
50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол сарын хүү 1.7%
Зээлийн хугацаа 180 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл  Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү 
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж  10,000 төгрөг