ТХБанкинд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллага, иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна. Та хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан ТХБанкны аль ч салбар, тооцооны төвөөс зээл авах боломжтой.

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хүү

Зээлийн хугацаа

Төгрөг

Ам.доллар

Евро, Юань

Нийт хадгаламжийн 90% хүртэл, Хадгаламжийн сертификат барьцаалсан тохиолдолд 80% хүртэл

хадгаламжийн сарын хүү + 0.6%

хадгаламжийн сарын хүү + 0.4%

Хүүхдийн хадгаламж, Орон сууцны хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар

Нэмэлт зээл авахад өргөдлийн хураамж: 1,000 төг/ 1 ам.дол