Монгол улсын хөгжлийн ирээдүй болсон бяцхан үрсэд зориулсан хүүхдийн хадгаламжид манай банк өндөр хүү, уян хатан нөхцлийг санал болгож байна.

ДАВУУ ТАЛ:

 • Хадгаламж эзэмшигч хүүхдийг 18 - н нас хүртэл хугацаанд мөнгөн хөрөнгийг найдвартай, эрсдэлгүйгээр хуримтлуулан хадгалах;
 • Хүүхдийн нэрийн дансыг холбуулж, сар бүр хуримтлалаа нэмэгдүүлэх боломж;
 • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүүний орлого авах;
 • Таны мөнгөн хөрөнгөтэй холбоотой нууцыг банк чандлан хадгална.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Монгол улсын иргэн:

 • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
 • Иргэний үнэмлэх; 
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ;
 • Хүүхэд 16 нас хүрсэн бол иргэний үнэмлэх.

Гадаадын иргэн:

 • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
 • Гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ.

ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

мэдээлэл шинэчлэгдэж байна