Хадгаламжийн дансаараа хүссэн үедээ бүх төрлийн орлого, зарлагын гүйлгээ хийхийг хүсч байвал энэхүү ХУГАЦААГҮЙ ХАДГАЛАМЖ нээлгэх боломжтой.

ДАВУУ ТАЛ:

  • Хүүнээс хүү бодох;
  • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөнд сар бүр хүүний орлого авах;
  • Таны мөнгөн хөрөнгөтэй холбоотой нууцыг банк чандлан хадгална.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Монгол улсын иргэн:  

  • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
  • Иргэний үнэмлэх.

Гадаадын иргэн:

  • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
  • Гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

мэдээлэл шинэчлэгдэж байна