ДАВУУ ТАЛ

  • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүүний орлого авах;
  • Өөрийн хадгаламжаа барьцаалан бага хүүтэй зээл авч болно;
  • Тэтгэврийн хугацаатай хадгаламжийн дансруу хийх  тогтмол шилжүүлгийн гүйлгээ шимтгэлгүй.

 БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

  • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
  • Тэтгэврийн дэвтэр;
  • Иргэний үнэмлэх.

ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

мэдээлэл шинэчлэгдэж байна