Гадаад инкасс

Олон улсын худалдаанд экспортлогч бараа ачуулсны нотолгоо тээврийн баримтаа өөрийн харилцагч банкинд хүргүүлж төлбөрөө нэхэмжилж авах үйлчилгээ юм. Хэрэв Та худалдааны түнштэй удаан харилцаатай, итгэлтэй байдаг бол энэхүү үйлчилгээгээр төлбөр тооцоогоо хийх нь тохиромжтой.

D/P – (Documents against payment) – Төлбөр төлөгч тал төлбөр хийсэн тохиолдолд баримтыг гардуулах;

D/A – (Documents against acceptance) - Төлбөр төлөгч талвексель (Draft/Bill of Exchange)-д дараа төлбөр хийхийг зөвшөөрсөн тохиолдолд баримт гардуулах.

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.

  • Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.