Хэрэглээний зээл

Харилцагчийн өрхийн хэрэгцээнд зориулан дараах хэрэглээний зээлийг олгож байна.

ТХБанкны болон хувийн хэвшлийн байгууллагын ажиллагсдад зориулсан, зээлийн төлбөрөө ирээдүйн цалин, түүнтэй адилтгах нөхөн олговрын орлогоороо эргүүлэн төлөх нөхцөл бүхий зээл юм.

Цалингийн зээл Нөхцөл
Зээлийн дээд хэмжээ Цэвэр цалингийн 75%-ийг 36 хүртэлх сарын нийлбэрээр олгоно
Зээлийн хүү /сар/ 2.0%-1.5%
Зээлийн хугацаа 36 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл  Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж  1,000 төгрөг

Тавигдах шаардлага

 • Банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагын ажилтан байх
 • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажилласан үндсэн ажилтан байх
 • Нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгэгдсэн байх
 • Аливаа хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл болон зээлийн муу түүхгүй байх

ТХБанкинд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллага, иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна. Та хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан ТХБанкны аль ч салбар, тооцооны төвөөс зээл авах боломжтой.

Хадгаламж барьцаалсан зээл Төгрөг  USD, EUR, CNY
Зээлийн дээд хэмжээ Нийт хадгаламжийн дүнгийн 90%-иас хэтрэхгүй
Зээлийн хүү /жил/ Хадгаламжийн жилийн хүү+6% Хадгаламжийн жилийн хүү+3.6%
Зээлийн хугацаа Хадгаламж дуусах хугацаагаар тогтооно
Зээл олгосны шимтгэл  0
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү 
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0
Өргөдлийн хураамж  1000 төгрөг, 1 ам.доллар, 1 EUR, 10 юань

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесдээ хөрөнгө оруулалт хийж, үйл ажиллагаа, цар хүрээ, үйлчилгээгээ өргөжүүлэхэд зориулсан зээл юм.

Та өмнө нь аль ч банкнаас зээл авсан байж болно. Харин дараагийн зээлээ манай банкнаас авсан тохиолдолд өмнөх бусад зээлээ манайхаас авсан зээлдэгчийн нэгэн адилаар таны хүү буурах болно. Жижиг зээлийн олгох хугацаа болон хэмжээ нь зээлдэгчийн зээлийн бодит хэрэгцээ, санхүү, төлбөрийн чадвар, үйл ажиллагаа эрхэлсэн туршлага, төлөх эх үүсвэр, эрсдлийг харгалзан үзэж, судалсны үндсэн дээр тогтооно.

Зээлийн нөхцөл

Авто машины зээл Шинэ автомашин Хуучин авто машин
Зээлийн хэмжээ 300 сая хүртэл 50 сая хүртэл
Хугацаа 60 сар 36 сар
Зээлийн хүү (сарын) 1.50% 1.80%
Үйлчилгээний шимтгэл 1% /Хамгийн ихдээ 1,500,00.00 төгрөг/
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Барьцаа Худалдан авах автомашин
Урьдчилгаа төлбөр 10% 30%
Нийлүүлэгч байгууллагаас авах шимтгэл 1% буюу "Хамтран ажиллах гэрээ"-ээр зохицуулагдана
Бусад "Хамтран ажиллах гэрээ" байгуулсан нийлүүлэгч байгууллагаас автомашин худалдан авахыг шаардана

Бүрдүүлэх бичиг баримт

 • Зээлийн өргөдөл;
 • Нийлүүлэгч байгууллагын төлбөрийн нэхэмжлэх;
 • Худалдан авах гэж буй автомашины тeхник үзүүлэлтүүд;
 • Ажлын газрын тодорхойлолт;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Жолооны үнэмлэхний хуулбар;
 • Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт;
 • Хэрэв өөрийн хөрөнгийг барьцаалах бол: Зээлийн барьцаанд тавихаар санал болгосон хөрөнгийн өмчлөх эрхийн болон бусад баримт бичиг, зөвшөөрөл, лавлагаа
 • Зээлдэгчийн орлогыг нотлох баримтууд;
 • Хэрэв шаардлагатай бол банкнаас хүссэн нэмэлт баримт матeриалыг гаргаж өгөх


Барьцаат хэрэглээний зээл

 
БАРЬЦААТ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗЭЭЛ Орон сууц, үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө Амины сууц, хашаа байшин барьцаалсан зээл Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээл
барьцаалсан зээл
Зээлийн дээд хэмжээ 40,000,000 төгрөг 20,000,000 төгрөг 10,000,000 төгрөг
Зээлийн хүү /сар/ 0.023
Зээлийн хугацаа 24 хүртэл сар 12 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл  Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү 
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн  үлдэгдлийн 0.5% буюу дээд хэмжээ нь 1,000,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй.
Өргөдлийн хураамж  10,000 төгрөг