Харилцах данс

Бид 4 төрлийн гадаад валютын харилцах дансыг ямар нэгэн шимтгэл хураамжгүйгээр нээж  үйлчилж байна.

  • Бэлэн мөнгөний орлого, зарлагын гүйлгээ хийх
  • Дансны үлдэгдэлдээ хүү тооцуулан авах
  • Хувийн орлого, зарлагын гүйлгээг хянах
  • Дэвтэр, карт хадгалж, авч явах шаардлагагүй данс эзэмших

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Монгол улсын иргэн   Гадаадын иргэн
  • Харилцах данс нээлгэх хүсэлт ;
  • Иргэний үнэмлэх.
  • Харилцах данс нээлгэх хүсэлт;
  • Гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

 ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

ТӨГРӨГ/ MNT

Данс нээлгэх

шимтгэлгүй

Дансны доод үлдэгдэл

5,000 төгрөг

Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд

шимтгэлгүй

Данснаас бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд

200 төг

Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр)

500 төгрөг

сар бүр данснаас автоматаар суутгана

Данс хаахад

1,000 төгрөг

ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх

100 төгрөг

Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх

300 төг

Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх

500 төг

АНУ-ын ДОЛЛАР / USD
Данс нээлгэх шимтгэлгүй
Дансны доод үлдэгдэл 5 ам.доллар
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд
1,2,5-тын дэвсгэрт 2%
Данснаас бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд 200 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар+бэлэн валютын шимтгэл
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 500 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар сар бүр данснаас автоматаар суутгана
Данс хаахад 1,000 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар
ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх 200 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх 1500 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх 1500 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар

Оросын рубль / RUB

Данс нээлгэх шимтгэлгүй
Дансны доод үлдэгдэл 150 рубль
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд
10,50,100 -тын дэвсгэрт 2.7%
Данснаас бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд 200 төгрөгтэй тэнцэх рубль+бэлэн валютын шимтгэл
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 500 төгрөгтэй тэнцэх рубль сар бүр данснаас автоматаар суутгана
Данс хаахад 1,000 төгрөгтэй тэнцэх рубль
ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх 200 төгрөгтэй тэнцэх рубль
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх 1500 төгрөгтэй тэнцэх рубль
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх 1500 төгрөгтэй тэнцэх рубль

Евро / EUR

Данс нээлгэх шимтгэлгүй
Дансны доод үлдэгдэл 5 евро
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд
Бэлэн валютын шимтгэл
Данснаас бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд 200 төгрөгтэй тэнцэх евро+бэлэн валютын шимтгэл
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 500 төгрөгтэй тэнцэх евро сар бүр данснаас автоматаар суутгана
Данс хаахад 1,000 төгрөгтэй тэнцэх евро
ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх 200 төгрөгтэй тэнцэх евро
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх 1500 төгрөгтэй тэнцэх евро
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх 1500 төгрөгтэй тэнцэх евро

БНХАУ-ын юань / CNY

Данс нээлгэх шимтгэлгүй
Дансны доод үлдэгдэл 20 юань 
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд
1-20-тын дэвсгэрт 2%
Данснаас бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд 200 төгрөгтэй тэнцэх юань +бэлэн валютын шимтгэл
Данс хөтөлсний шимтгэл (сар бүр) 500 төгрөгтэй тэнцэх юань  сар бүр данснаас автоматаар суутгана
Данс хаахад 1,000 төгрөгтэй тэнцэх юань 
ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх 200 төгрөгтэй тэнцэх юань 
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх 1500 төгрөгтэй тэнцэх юань 
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх 1500 төгрөгтэй тэнцэх юань