ТХБанкинд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллага, иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна. Та хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан ТХБанкны аль ч салбар, тооцооны төвөөс зээл авах боломжтой.

Хадгаламж барьцаалсан зээл Төгрөг  USD, EUR, CNY
Зээлийн дээд хэмжээ Нийт хадгаламжийн дүнгийн 90%-иас хэтрэхгүй
Зээлийн хүү /жил/ Хадгаламжийн жилийн хүү+6% Хадгаламжийн жилийн хүү+3.6%
Зээлийн хугацаа Хадгаламж дуусах хугацаагаар тогтооно
Зээл олгосны шимтгэл  0
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү 
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл 0
Өргөдлийн хураамж  1000 төгрөг, 1 ам.доллар, 1 EUR, 10 юань