Мэдээ мэдээлэл

Тээвэр хөгжлийн банк хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлж 50 тэрбум төгрөгт хүргэлээ

Тээвэр хөгжлийн банк хувь нийлүүлсэн хөрөнгөө нэмэгдүүлж 50 тэрбум төгрөгт хүргэлээ

2017-10-25        Арилжааны банкуудын хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн А-58 дугаар тушаалаар 2017 оны 12-р сарын 31-ний өдрөөс өмнө 50.0 тэрбум төгрөгт хүргэхээр шинэчлэн тогтоо ... Дэлгэрэнгүй
Тээвэр хөгжлийн банк, Зээлийн батлан даалтын сантай хамтарч ажиллахаар боллоо

Тээвэр хөгжлийн банк, Зээлийн батлан даалтын сантай хамтарч ажиллахаар боллоо

2017-10-24       Тээвэр хөгжлийн банк, Зээлийн батлан даалтын сантай хамтран ажиллах гэрээнд 2017 оны 8-р сарын 22-ны өдөр гарын үсэг зурлаа.     Энэхүү хамтын ажиллагааны хүрээнд зээли ... Дэлгэрэнгүй

"ОНСБ-ыг дээшлүүлэх, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх нь" панел хэлэлцүүлэг

2017-06-07        Тэртээ 1924 оны зургаадугаар сарын 2-ны өдөр Монголын худалдаа, аж үйлдвэрийн банк буюу Монголбанкийг байгуулснаар орчин цагийн банкны тогтолцоо үүсэж бэхжихийн эхлэл болсон ... Дэлгэрэнгүй
Валют арилжааны цахим талбарын нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо

Валют арилжааны цахим талбарын нээлтийн үйл ажиллагаа боллоо

2017-06-06       Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2017 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Монголбанкнаас валютын захын дэд бүтцийг сайжруулах, хүртээмж, мэдээллийн ил тод байд ... Дэлгэрэнгүй
Банк суурь бүртгэлийн системээ шинэчиллээ

Банк суурь бүртгэлийн системээ шинэчиллээ

2017-04-25     Тээвэр хөгжлийн банк нь "Грейп Сити" ХХК-тай "Программ хангамжийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэн суурилуулах, нэвтрүүлэх ба дагалдах засвар үйлчилгээ үзүүлэх” гэрээг 2016 оны 12 дугаар сарын 1 ... Дэлгэрэнгүй