Нийгмийн хариуцлага

Компанийн нийгмийн хариуцлага

Тээвэр хөгжлийн банкнаас компанийн нийгмийн хариуцлагыг банкны эрхэм зорилго дээр үндэслэдэг бөгөөд боловсрол, эрүүл мэнд, урлаг соёл, худалдааны санхүүжилт, уул уурхай, хөдөө аж ахуй, барилга, боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулахын төлөө ажиллаж байна. ...

Засгийн газрын санал санаачилгыг дэмжих чиглэлээр

Банк нь Монгол Улсын гадаад харилцааг өргөтгөх, худалдааны санхүүжилт, гадаадын
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн Газраас санаачлан
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг оюуны болон санхүүгийн хөрөнгө оруулалт үзүүлэн
дэмжин ажилладаг.

...